* verplicht veld

Aanmeldingsformulier

Accoord:

Ik heb de reglementen en de richtlijnen keuring gelezen en ga daarmee accoord  *Datum:

Voorletters/Naam: *

Roepnaam: *

Straat/nummer: *

Postcode: *

Plaats: *

E-mail: *

Telefoon:

Werkgever: Universiteit Utrecht UMC
Hogeschool Utrecht Anders - leg dit uit in Bericht *

Relatie: Student Promovendus
Medewerker Anders - leg dit uit in Bericht *

Grootte tuin: 70 m2 140 m2
260 m2 *

Ervaring: Ik ben een beginneling
Ik heb al een beetje getuinierd
Ik ben een ervaren tuinier
*

Bericht: