De Uithovenier

Sloten en greppel om de tuinen


Sloot voor
Het stukje sloot bij de ingang van ons complex is bereikbaar voor de machines van het waterschap/universiteit. Dat is erg prettig voor ons want daar liggen de afvoerbuizen van de drainage van de kleine tuinen maar ook de aanzuigbuis van de pomp die ons het kraanwater levert
Deze aanzuigbuis wordt regelmatig schoongemaakt door een vrijwillige tuinder. Hij verwijdert de algen en aanslag die de openingen verstoppen.
Het waterschap zorgt voor een goede water aan- en afvoer door de sloot regelmatig schoon te maken.

Links zie je het uiterste deel van het grote ingangshek.Zijsloot
Aan de westkant van ons complex loopt de zijsloot langs de grote tuinen.
Weer aan de westkant, nu van de sloot, loopt een breed pad dat vroeger een deel was van een milieustraat door de laatste restjes 'natuur' van de Uithof.

Dit pad wordt ook gebruikt voor het schoonmaken van de zijsloot met een dragline.

De zijsloot begint bij tuin 16 en gaat bij tuin 1 over in de voorsloot


De oever tussen de zijsloot en de grote tuinen wordt door de betreffende tuinders onderhouden.


Afwateringsgreppel
Tussen de achterste kleine tuinen en de haag langs het fietspad loopt de afwateringsgreppel van deze tuinen.
De greppel begint bij het ingangshek tussen de haag en tuin 65 , maakt een bocht bij tuin 17, gaat langs de keerplaats en tuin 16 en dan met een scherpe bocht naar rechts langs de achterkant van tuin 16 naar de zijsloot.

De haag wordt regelmatig door de universiteit ook aan de tuinkant gesnoeid.
De kanten van de greppel worden regelmatig door de vereniging gemaaid voor een goede afvoer van het hemelwater.

Het begin van de greppel bij tuin 65 na het snoeien van de haag.


Het is duidelijk dat het gaas van de erfscheiding met de greppel niet begroeid mag zijn en dat struiken nabij deze erfscheiding goed gesnoeid moeten worden.

Zo moet het dus niet

De tuinders van de kleine tuinen moeten de paden in hun tuin zo aanleggen en onderhouden dat het verval naar de afvoergreppel loopt

Belangrijk is dat het verval in de greppel van hoog naar laag over het hele verloop van de greppel loopt want anders blijft het water staan.
Dat houdt in dat de greppel schoon gehouden moet worden en het verval regelmatig bijgewerkt moet worden.

Beide werkzaamheden worden, zo goed als het kan, soms door een vrijwilliger uitgevoerd.

Om een goede afwatering van hun tuinen te waarborgen moeten de tuinders van de kleine tuinen dit onderhoud als groep zelf ter hand nemen.

De informatie over de afvoer van het grondwater vind je in onze grond