Beste tuinvrienden van DE UITHOVENIER

Na een groeizaam tuinseizoen breekt in de herfst een periode aan van opruimen, spitten en snoeien.

Het bestuur komt ieder jaar enkele keren bij elkaar voor overleg en bespreekt dan enige zorgpunten, zoals enkele ernstig vervuilde tuinen en moet derhalve tuinvrienden wijzen op de regels zoals deze te vinden zijn in het reglement van 'de Uithovenier'. Vanuit deze bevindingen moesten wij helaas enkele tuinen opzeggen.

Het bestuur doet opnieuw een oproep om de komende maanden te gebruiken om je tuin winterklaar te maken, zodat het aanzien van het complex de toets der kritiek kan doorstaan.

Jouw vraag zou kunnen zijn: wat zijn jullie streng? Dit heeft een reden.

Mogelijk weet jij dat de grond(oude weiland van diergeneeskunde) van het complex van de Universiteit Utrecht is. Wij betalen geen pacht of huur, de grond is beschikbaar gesteld om niet. De Universiteit kijkt mee of het binnen de campus op orde blijft. Wij als bestuur menen dat wij met jou daar begrip voor op kunnen brengen. Laten wij dan ook met elkaar zorg dragen voor het fraaie complex en zo onze verantwoordelijkheid verstaan.Uit de herfsttoespraak van onze voorzitter op een jaarvergadering