De Uithovenier richtlijnen keuring

1. Wordt de tuin gebruikt in overeenstemming met het doel: tuinieren als kernactiviteit.

H 4
ja
2. Wordt de tuin gebruikt als afvalstort of voor de opslag van goederen (hout, ijzer) die niets of weinig met de kernactiviteit tuinieren te maken hebben.

H 4
nee
3. Is de tuin goed en regelmatig onderhouden.

H 5
ja
4. Is de erfscheiding tussen de tuinen onderhouden.

H 5
ja
5. Zijn er planten aan het gaas vast gebonden of is het gaas begroeid.

H 8
nee
6. Is de erfscheiding en de weg waaraan de tuin grenst goed onderhouden.

H 5
ja
7. Is de (eventuele) waterkant onderhouden tot het midden van de sloot.

H 5
ja
8. Zijn er goederen buiten de tuin of buiten tegen het hek geplaatst.

H 7
nee
9. Is het hekje aan de weg in goede staat van onderhoud.

H 8
ja
10. Is het (eventuele) pad naar de achtertuin onderhouden en vrij begaanbaar met een kruiwagen.

H 8
ja
11. Is de eventuele bebouwing op de tuin niet hoger dan de erfscheiding. Uitgezonderd seizoenobstakels zoals bonenstaken, roosters voor o.a. bonen, vogelnetten, tomatenhuisjes. Deze moeten na het seizoen verwijderd of neergelegd worden.

H 9
ja
12. Leidt deze bebouwing tot overlast voor de buren.

H 9
nee
13. Zijn er tuinhuisjes of permanente kassen (glasbouw) op de tuin geplaatst.

H 9
nee
14. Zijn er gewassen in de tuin die overlast geven aan medetuiniers; o.m. bomen en grote struiken dicht bij de erfscheiding, gewassen die ongecontroleerd woekeren, onkruid langs de erfscheiding.

H 11
nee
15. Zijn er gewassen in de tuin die niet toegestaan zijn zoals wiet (hennep) of andere verboden of gevaarlijke (zeer giftige) gewassen.

H 11
nee
16. Is er dieper gegraven of gespit dan 50 cm
H 15
nee
   
versie april 2012