De Uithovenier - richtlijnen keuring


Bij ieder item is vermeld uit welk artikel van het Huishoudelijk Reglement (=HR) de richtlijn stamt.


1. Wordt de tuin gebruikt in overeenstemming met het doel: tuinieren als kernactiviteit.

HR Artikel 4 --- ja
2. Wordt de tuin gebruikt als afvalstort of voor de opslag van goederen (hout, ijzer) die niets of weinig met de kernactiviteit tuinieren te maken hebben.

HR Artikel 4 --- nee
3. Is de tuin goed en regelmatig onderhouden.

HR Artikel 5--- ja
4. Is de erfscheiding tussen de tuinen onderhouden.

HR Artikel 5 --- ja
5. Zijn er planten aan het gaas vast gebonden of is het gaas begroeid.

HR Artikel 8 --- nee
6. Is de erfscheiding en de weg waaraan de tuin grenst goed onderhouden.

HR Artikel 5 --- ja
7. Is de (eventuele) waterkant onderhouden tot het midden van de sloot.

HR Artikel 5 --- ja
8. Zijn er goederen buiten de tuin of buiten tegen het hek geplaatst.

HR Artikel 7 --- nee
9. Is het hekje aan de weg in goede staat van onderhoud.

HR Artikel 8 --- ja
10. Is het (eventuele) pad naar de achtertuin onderhouden en vrij begaanbaar met een kruiwagen.

HR Artikel 8 --- ja
11. Is de eventuele bebouwing op de tuin niet hoger dan de erfscheiding.

Uitgezonderd seizoenobstakels zoals bonenstaken, roosters voor o.a. bonen, vogelnetten, tomatenhuisjes. Deze moeten na het seizoen verwijderd of neergelegd worden.

HR Artikel 9 --- ja
12. Leidt deze bebouwing tot overlast voor de buren.

HR Artikel 9 --- nee
13. Zijn er tuinhuisjes of permanente kassen (glasbouw) op de tuin geplaatst.

HR Artikel 9 --- nee
14. Zijn er gewassen in de tuin die overlast geven aan medetuiniers o.m.
- bomen en grote struiken dicht bij de erfscheiding,
- gewassen die ongecontroleerd woekeren,
- onkruid langs de erfscheiding.

HR Artikel 11--- nee
15. Zijn er gewassen in de tuin die niet toegestaan zijn zoals wiet (hennep) of andere verboden of gevaarlijke (zeer giftige) gewassen.

HR Artikel 11 --- nee
16. Is er dieper gegraven, geboord of gespit dan 50 cm

HR Artikel 4 --- nee

versie april 2012