Aanwijzingen

Tuin 15a heeft een oppervlak van ongeveer 40 m2.

Tuin 15b en 15c hebben beide een oppervlak van ongeveer 80 m2.

Het hoofdpad en de tussenpaden zijn 1 m breed.

Het hoofdpad moet onderhouden worden door tuinder op de aangrenzende tuin. Dus bv. hoofdpad-a wordt onderhouden door de tuinder op tuin 15a.

Een tussenpad moet onderhouden worden door de aangrenzende tuinders. Dus tussenpad-ab wordt onderhouden door de tuinder op 15a en op 15b.

De slootkant van tuin 15 moet gezamenlijk onderhouden worden door de 3 tuinders op tuin15. De tuinder op tuin 15c organiseert 2 keer per jaar een gezamenlijke schoonmaakdag. De eventuele beplanting moet in overleg tussen de 3 tuinders op tuin 15 uitgevoerd worden. De kosten worden door de 3 tuinders van tuin 15 gedragen.

Bij de oplevering van ons complex was de afscheiding naar de sloot dicht. Veel tuinders hebben de afscheiding opengemaakt en een soort hek in de opening geplaatst. Dat is bij tuin 15 ook gebeurt. De tuinder van tuin 15c is verantwoordelijk voor dit hek, in overleg met de tuinders op de tuinen 15a en 15b. De kosten worden door de 3 tuinders van tuin 15 gedragen.

De weg langs tuin 15 moet onderhouden worden door de tuinder van tuin 15a