Aanwijzingen

De tuinen 10a, 10b en 10c hebben elk een oppervlakte van 90 m2.

Het hoofdpad en de tussenpaden zijn 1 m breed.

Het hoofdpad moet onderhouden worden door tuinder op de aangrenzende tuin. Dus bv. hoofdpad-a wordt onderhouden door de tuinder op tuin 10a.

Een tussenpad moet onderhouden worden door de aangrenzende tuinders. Dus tussenpad-ab wordt onderhouden door de tuinder op 10a en op 10b.

De slootkant van tuin 10 moet gezamenlijk onderhouden worden door de 3 tuinders op tuin10. De tuinder op tuin 10c organiseert 2 keer per jaar een gezamenlijke schoonmaakdag. De eventuele beplanting moet in overleg tussen de 3 tuinders op tuin 10 uitgevoerd worden. De kosten worden door de 3 tuinders van tuin 10 gedragen.

Bij de oplevering van ons complex was de afscheiding naar de sloot dicht. Veel tuinders hebben de afscheiding opengemaakt en een soort hek in de opening geplaatst. Dat is bij tuin 10 ook gebeurt. De tuinder van tuin 10c is verantwoordelijk voor dit hek, in overleg met de tuinders op de tuinen 10a en 10b. De kosten worden door de 3 tuinders van tuin 10 gedragen.

Het middenpad langs tuin 10 moet onderhouden worden door de tuinder van tuin 10a.