Aanwijzingen indeling tuin 1

De tuinen 1a, 1b en 1c hebben elk een oppervlakte van ongeveer 70 m2.

Het hoofdpad en de tussenpaden zijn 1 m breed.

Het hoofdpad moet onderhouden worden door tuinder op de aangrenzende tuin. Dus bv. hoofdpad-a wordt onderhouden door de tuinder op tuin 1a.

Een tussenpad moet onderhouden worden door de aangrenzende tuinders. Dus tussenpad-ab wordt onderhouden door de tuinder op 1a en op 1b.

Het middenpad langs tuin 1 moet onderhouden worden door de tuinder van tuin 1a.