Gebruik van de borg

De kandidaat-leden betalen voor een standaard tuin van ongeveer 70 m2 naast de entree van € 100 ook nog een borg van € 300

- Bij het beëindigen van het lidmaatschap of het kandidaat-lidmaatschap beoordeelt het bestuur welke maatregelen genomen dienen te worden om de tuin weer in redelijke staat te brengen voor een nieuwe tuinder.
In het volgende wordt met tuinder een lid of kandidaat-lid bedoelt.

- De vertrekkende tuinder voert deze maatregelen uit. Indien dit niet gebeurt binnen een onderling afgesproken termijn laat het bestuur deze werkzaamheden uitvoeren door een derde partij.

- De kosten hiervan (zoals maaien, frasen, nieuwe grond, containerkosten) worden verrekend met het borgbedrag.

- Het restant borg wordt terugbetaald aan de vertrekkende tuinder. Als de vertrekkende tuinder de tuin netjes achterlaat wordt het volledige borgbedrag terugbetaald.

- Het bestuur bepaalt welke maatregelen dienen te worden genomen en welke kosten in rekening kunnen worden gebracht ten laste van de borg.